Voltality คืออะไร ส่งผลต่อ Forex อย่างไร?

  Posted on 2 years ago (Sep 08, 2021)
2351
List of content
Voltality คืออะไร ส่งผลต่อ Forex อย่างไร?

 

ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เปิดการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ จึงทำให้ตลาดเกิดความผันผวนสูงมากหากเทียบกับตลาดอื่น ซึ่งความผันผวนเป็นคำที่เทรดเดอร์ที่เข้ามาเทรดต้องได้ยินเป็นประจำ แต่บางคนก็ยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริง และส่งผลกระทบอย่างไรต่อการเทรด ดังนั้น ในบทความนี้ทางทีมงาน Forexlearning จึงอยากพาเทรดเดอร์ทุกคนไปทำความเข้าใจเรื่อง Volatility หรือความผันผวนมากขึ้น 

 

ทำความรู้จักกับ Volatility หรือ "ความผันผวน"

 

Volatility หรือ "ความผันผวน" เป็นวิธีการวัดความเปลี่ยนแปลงของราคา ในเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจเป็นลักษณะของการวัด "การกระจายของราคา" จากค่าเฉลี่ยของราคาสินทรัพย์ รอบค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

 

โดยสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงถือว่ามีความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามความผันผวนอาจเป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับเทรดเดอร์ที่พยายามทำกำไรจากกาารแกว่งราคาในระยะเวลาสั้น โดยเฉพาะสาย Day Trading ที่พยายามหาจังหวะเข้าทั้ง Buy หรือ Sell 

 

Volatility หรือ ความผันผวน ?

 

ความผันผวนของตลาดที่สูง จะหมายถึงระดับความเสี่ยงที่มากขึ้น แต่เทรดเดอร์และนักลงทุนต่างบางคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความผันผวน ขึ้นอยู่กับประเภทของการเทรดที่พวกเขาเป็น และยอมรับความเสี่ยงได้ 

 

ตัวอย่างเช่น  นายเอเป็นนักลงทุนที่ต้องการถือสินทรัพย์เป็นระยะเวลานาน ดังนั้น นายเอจึงทำการหลีกเลี่ยงการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง แต่ในทางตรงกันข้ามนายบีเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้น หรือพวกสาย Scalping ที่หวังกำไรจากการแกว่งของราคา จึงทำการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง เทรดเดอร์กลุ่มนี้ จะสามารถยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นได้ เพื่อให้คุ้มค่ากับโอกาสในการทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นจาก Volatility แตกต่างจากนักลงทุนระยะยาว

 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวน Forex

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนในตลาด Forex มีหลายประการ อาทิเช่น Damand, Supply, ข่าวที่สำคัญ และเหตุการณ์ที่สำคัญ เป็นต้น อย่างไรก็ตามแต่ละปัจจัยที่ทางทีมงานได้กล่าวมาข้างต้นก็ใช่ว่าจะสามารถบ่งชี้ได้ว่า เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความผันผวนจริง ๆ  

 

โดยปัจจัยที่ทำการประเมินได้ยาก คือ ผู้คน ว่ากลุ่มคนจะตอบสนองต่อข่าว และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินอย่างไร ดังนั้น เมื่อใดที่เกิดความไม่แน่นอน ก็ย่อมหมายถึงความผันผวนที่มากขึ้นนั่นเอง

 

ความผันผวนของตลาด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน เนื่องจากความผันผวนส่งผลให้ตลาด Forex เกิดความไม่แน่นอน ซึ่งความผันผวนมีหลายระดับ ดังนั้น จึงต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม รวมไปถึงหลักจิตวิทยาบางประการที่เหมาะกับความผันผวนแต่ละระดับ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนสูงส่งผลให้เกิดความเสี่ยงสูง เพราะฉะนั้นถ้าหากเทรดเดอร์ไม่ได้มีการวางแผนเตรียมรับมือกับความผันผวนของตลาด เทรดเดอร์อาจขาดทุนได้ และเทรดเดอร์บางรายอาจไปถึงขั้นโดนล้างพอร์ต

 

กล่าวโดยสรุป Volatility หรือ ความผันผวนเป็นสิ่งที่ส่งผต่อตลาด Forex โดยเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น Demand, Supply, ข่าวที่สำคัญ และเหตุการณ์ที่สำคัญ แต่ถึงอย่างนั้นแล้ว ปัจจัยข้างต้นก็ไม่ได้บ่งชี้ให้เห็นชัดว่าส่งผลให้ตลาด Forex เกิดความผันผวนจริง ๆ เนื่องจากเทรดเดอร์ก็ยังถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งกระทบต่อตลาด

การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอ ซึ่งทางทีมงาน Forexlearning ได้มีการเขียนบทความเรื่อง ความเสี่ยงของ Forex ที่ทำให้เทรดเดอร์ขาดทุน เพื่อให้เทรดเดอร์ได้ทราบถึงความเสี่ยงข้ออื่นนอกจากความผันผวนของตลาด เพื่อเตรียมตัวรับมือ หรือหลีกเลี่ยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมดังนี้

คอร์สเรียนสำหรับมือใหม่ ฟรี!! : คลิกที่นี่

คลังบทความความรู้เพิ่มเติม : คลิกที่นี่

บทความรีวิวโบกเกอร์เพิ่มเติม : คลิกที่นี่

 

บทวิเคราะห์รายวัน : คลิกที่นี่


บทความ แนะนำ
คอร์สเรียน Forex ยอดนิยม