หลักประกัน (Margin) Ep.7


Category
Forex สำหรับผู้เริ่มต้น
หลักประกัน (Margin) Ep.7

Course Overview

Margin คือ กำไรขั้นต้นที่ได้มาจากส่วนต่างของราคาขายกับราคาซื้อของหุ้น