Swap คืออะไร? Ep.12


Category :
Forex สำหรับผู้เริ่มต้น
Swap คืออะไร

Course Overview

Swap เป็นอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน หากเรารู้จักวิธีการของมัน เราก็จะมีกำไรจากมันได้