คู่เงิน (Currency Pairs) Ep.2


Category :
Forex สำหรับผู้เริ่มต้น
คู่เงิน (Currency Pairs) Ep.2

Course Overview

คู่เงินเปรียบเสมือนสินค้าที่เราจะใช้เก็งกำไร เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจในเรื่องของคู่เงินเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะทราบถึงค่าเงินที่จะทำกำไร