ประเภทบัญชี


Category
ความรู้เกี่ยวกับ Broker
ประเภทของบัญชี

Course Overview

ในแต่ละ Broker ก็จะมีบัญชีหลากหลายประเภทให้เลือก คลิปนี้จะพาท่านมารู้จักประเภทบัญชีเพื่อจะได้เลือกใช้ได้ถูกต้อง