ทำไมเราต้องลงทุน


Category
Forex สำหรับผู้เริ่มต้น
Introduction

Course Overview

ในโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วการเงินก็เช่นกัน

การลงทุนคือการทำให้เงินที่มีอยู่งอกเงย ถ้าไม่เสี่ยงโตยาก มันคือความจริง