การสอบ FTMO เพื่อนร่วมรบนักเทรดที่มีความสามารถ แต่ขาดแคลนเงินทุน!

  Posted on 1 year ago (Nov 10, 2022)
3042
List of content
การสอบ FTMO เพื่อนร่วมรบนักเทรดที่มีความสามารถ แต่ขาดแคลนเงินทุน!

หากคุณเป็นนักเทรดที่มีความสามารถ แต่ขาดแคลนเงินทุน การสอบ FTMO ก็ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยคุณได้ แต่มันคืออะไร? เชื่อถือได้หรือไม่? และมีเงื่อนไขในการได้รับเงินทุนอย่างไร? ทีมงาน Forexlearning จะพาทุกท่านไปติดตาม

FTMO คืออะไร ?

โครงการ FTMO เดิมเรียกว่า Ziskejucet.cz เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2557 ในสำนักงานเล็ก ๆ ที่กรุงปราก จากกลุ่มนักเทรดรายวันที่แนวคิดแตกต่างกัน สู่การตัดสินใจเริ่มโครงการด้วยแรงบันดาลใจที่ว่า หากนักเทรดของพวกเขาทำกำไร พวกเขาก็จะได้รับกำไรเช่นกัน ดังนั้น การช่วยเหลือผู้อื่นจึงถือเป็นผลประโยชน์สูงสุด

FTMO จึงเป็นเว็บไซต์บริการจัดสรรเงินทุนให้กับนักเทรดที่มีความสามารถมาทำกำไรให้กับบริษัท โดย FTMO จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการหาเงินทุนมาให้นักเทรดนำไปบริหารจัดการ อย่างไรก็ดี การจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท นักเทรดจำเป็นจะต้องผ่านการสอบ FTMO ที่บริษัทเปิดรับสมัครก่อนจึงจะสามารถเซ็นสัญญาได้

 

การสอบ FTMO เพื่อนร่วมรบนักเทรดที่มีความสามารถ แต่ขาดแคลนเงินทุน!

 

จุดเด่นของโครงการนี้ คือ การเป็นกองหนุนเงินทุนให้กับนักเทรดที่มีฝีมือ แต่ขาดแคลนเงินทุน รวมถึงนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนดีกว่า Hedge Fund โดยไม่ต้องมีเงื่อนไข เช่นเดียวกับ MFF โดยนักเทรดจะได้รับส่วนแบ่งเป็นค่าคอมมิชชัน หรือเปอร์เซ็นต์จากการเทรด ในอัตราส่วนนักเทรด 70% ต่อ FTMO 30% สูงสุดได้ถึง 90%

 

เงื่อนไขการสอบ FTMO

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้น นักลงทุนจะต้องศึกษาหาความรู้ก่อนการเทรด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเงินทุนที่นำมาเทรดนี้เป็นของผู้อื่น โครงการจึงจำเป็นต้องมีการทดสอบวัดความสามารถจากการเทรด เพื่อเป็นเกณฑ์ในการให้ยืมทุน ตลอดจนขนาดพอร์ตที่จะได้รับสำหรับการเทรด โดยการสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ นักเทรดจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการสอบที่ตนเองสมัคร ทั้งการทำไรให้ได้ตามเป้าหมาย และจำนวนที่สามารถขาดทุนได้

 

การสอบ FTMO เพื่อนร่วมรบนักเทรดที่มีความสามารถ แต่ขาดแคลนเงินทุน!

 

รายละเอียดการสมัครสอบ FTMO

อัตราค่าสมัครสอบ รวมถึงเงินทุนที่จะได้รับนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักลงทุน โดยโครงการ FTMO แบ่งการสอบออกตามขนาดพอร์ตเป็น 5 ขนาด 2 แบบ ดังนี้

1. ขนาดบัญชี 10,000 ดอลลาร์

บัญชีประเภทนี้จะมีระยะเวลาทดสอบความสามารถในช่วงแรกอยู่ที่ 30 วัน ส่วนระยะที่ 2 อยู่ที่ 60 วัน ซึ่งทั้ง 2 ระยะนี้ นักเทรดจะต้องเทรดอย่างน้อย 10 วัน โดยมีส่วนที่แตกต่างกันของบัญชีขนาด 10,000 ดอลลาร์ แบบปกติ (Normal) กับบัญชีขนาด 10,000 ดอลลาร์ แบบแข็งกร้าว (Aggressive) ดังนี้

1.1 บัญชีขนาด 10,000 ดอลลาร์ แบบปกติ (Normal)

- ขาดทุนรายวันได้ไม่เกิน 500 ดอลลาร์

- ขาดทุนสะสมได้ไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์

- กำไรเป้าหมายระยะที่ 1 อยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์ ระยะที่ 2 อยู่ที่ 500 ดอลลาร์

- สามารถขอคืนค่าสมัครได้ถึง 155 ยูโร

 

การสอบ FTMO เพื่อนร่วมรบนักเทรดที่มีความสามารถ แต่ขาดแคลนเงินทุน!

 

1.2 บัญชีขนาด 10,000 ดอลลาร์ แบบแข็งกร้าว (Aggressive)

- ขาดทุนรายวันได้ไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์

- ขาดทุนสะสมได้ไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์

- กำไรเป้าหมายระยะที่ 1 อยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์ ระยะที่ 2 อยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์

- สามารถขอคืนค่าสมัครได้ถึง 250 ยูโร

 

การสอบ FTMO เพื่อนร่วมรบนักเทรดที่มีความสามารถ แต่ขาดแคลนเงินทุน!

 

2. ขนาดบัญชี 25,000 ดอลลาร์

บัญชีประเภทนี้จะมีระยะเวลาทดสอบความสามารถในช่วงแรกอยู่ที่ 30 วัน ส่วนระยะที่ 2 อยู่ที่ 60 วัน ซึ่งทั้ง 2 ระยะนี้ นักเทรดจะต้องเทรดอย่างน้อย 10 วัน โดยมีส่วนที่แตกต่างกันของบัญชีขนาด 25,000 ดอลลาร์ แบบปกติ (Normal) กับบัญชีขนาด 25,000 ดอลลาร์ แบบแข็งกร้าว (Aggressive) ดังนี้

2.1 บัญชีขนาด 25,000 ดอลลาร์ แบบปกติ (Normal)

- ขาดทุนรายวันได้ไม่เกิน 1,250 ดอลลาร์

- ขาดทุนสะสมได้ไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์

- กำไรเป้าหมายระยะที่ 1 อยู่ที่ 2,500 ดอลลาร์ ระยะที่ 2 อยู่ที่ 1,250 ดอลลาร์

- สามารถขอคืนค่าสมัครได้ถึง 250 ยูโร

 

การสอบ FTMO เพื่อนร่วมรบนักเทรดที่มีความสามารถ แต่ขาดแคลนเงินทุน!

 

2.2 บัญชีขนาด 25,000 ดอลลาร์ แบบแข็งกร้าว (Aggressive)

- ขาดทุนรายวันได้ไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์

- ขาดทุนสะสมได้ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์

- กำไรเป้าหมายระยะที่ 1 อยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์ ระยะที่ 2 อยู่ที่ 2,500 ดอลลาร์

- สามารถขอคืนค่าสมัครได้ถึง 345 ยูโร

 การสอบ FTMO เพื่อนร่วมรบนักเทรดที่มีความสามารถ แต่ขาดแคลนเงินทุน!

 

3. ขนาดบัญชี 50,000 ดอลลาร์

บัญชีประเภทนี้จะมีระยะเวลาทดสอบความสามารถในช่วงแรกอยู่ที่ 30 วัน ส่วนระยะที่ 2 อยู่ที่ 60 วัน ซึ่งทั้ง 2 ระยะนี้ นักเทรดจะต้องเทรดอย่างน้อย 10 วัน โดยมีส่วนที่แตกต่างกันของบัญชีขนาด 50,000 ดอลลาร์ แบบปกติ (Normal) กับบัญชีขนาด 50,000 ดอลลาร์ แบบแข็งกร้าว (Aggressive) ดังนี้

3.1 บัญชีขนาด 50,000 ดอลลาร์ แบบปกติ (Normal)

- ขาดทุนรายวันได้ไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์

- ขาดทุนสะสมได้ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์

- กำไรเป้าหมายระยะที่ 1 อยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์ ระยะที่ 2 อยู่ที่ 2,500 ดอลลาร์

- สามารถขอคืนค่าสมัครได้ถึง 345 ยูโร

 

การสอบ FTMO เพื่อนร่วมรบนักเทรดที่มีความสามารถ แต่ขาดแคลนเงินทุน!

 

3.2 บัญชีขนาด 50,000 ดอลลาร์ แบบแข็งกร้าว (Aggressive)

- ขาดทุนรายวันได้ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์

- ขาดทุนสะสมได้ไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์

- กำไรเป้าหมายระยะที่ 1 อยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์ ระยะที่ 2 อยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์

- สามารถขอคืนค่าสมัครได้ถึง 540 ยูโร

 การสอบ FTMO เพื่อนร่วมรบนักเทรดที่มีความสามารถ แต่ขาดแคลนเงินทุน!

 

4. ขนาดบัญชี 100,000 ดอลลาร์

บัญชีประเภทนี้จะมีระยะเวลาทดสอบความสามารถในช่วงแรกอยู่ที่ 30 วัน ส่วนระยะที่ 2 อยู่ที่ 60 วัน ซึ่งทั้ง 2 ระยะนี้นักเทรดจะต้องเทรดอย่างน้อย 10 วัน โดยมีส่วนที่แตกต่างกันของบัญชีขนาด 100,000 ดอลลาร์ แบบปกติ (Normal) กับบัญชีขนาด 100,000 ดอลลาร์ แบบแข็งกร้าว (Aggressive) ดังนี้

4.1 บัญชีขนาด 100,000 ดอลลาร์ แบบปกติ (Normal)

- ขาดทุนรายวันได้ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์

- ขาดทุนสะสมได้ไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์

- กำไรเป้าหมายระยะที่ 1 อยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์ ระยะที่ 2 อยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์

- สามารถขอคืนค่าสมัครได้ถึง 540 ยูโร

 

การสอบ FTMO เพื่อนร่วมรบนักเทรดที่มีความสามารถ แต่ขาดแคลนเงินทุน!

 

4.2 บัญชีขนาด 100,000 ดอลลาร์ แบบแข็งกร้าว (Aggressive)

- ขาดทุนรายวันได้ไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์

- ขาดทุนสะสมได้ไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์

- กำไรเป้าหมายระยะที่ 1 อยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์ ระยะที่ 2 อยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์

- สามารถขอคืนค่าสมัครได้ถึง 1,080 ยูโร

 การสอบ FTMO เพื่อนร่วมรบนักเทรดที่มีความสามารถ แต่ขาดแคลนเงินทุน!

 

5. ขนาดบัญชี 200,000 ดอลลาร์

บัญชีประเภทนี้จะมีระยะเวลาทดสอบความสามารถในช่วงแรกอยู่ที่ 30 วัน ส่วนระยะที่ 2 อยู่ที่ 60 วัน ซึ่งทั้ง 2 ระยะนี้ นักเทรดจะต้องเทรดอย่างน้อย 10 วัน โดยบัญชีประเภทนี้จะมีเพียงแบบปกติ (Normal) เพียงอย่างเดียว รายละเอียด ดังนี้

5.1 บัญชีขนาด 200,000 ดอลลาร์ แบบปกติ (Normal)

- ขาดทุนรายวันได้ไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์

- ขาดทุนสะสมได้ไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์

- กำไรเป้าหมายระยะที่ 1 อยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์ ระยะที่ 2 อยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์

- สามารถขอคืนค่าสมัครได้ถึง 1,080 ยูโร

 

การสอบ FTMO เพื่อนร่วมรบนักเทรดที่มีความสามารถ แต่ขาดแคลนเงินทุน!

 

เมื่อนักเทรดสามารถผ่านการทดสอบทั้ง 2 ระยะแล้ว จะสามารถเซ็นสัญญาเพื่อขึ้นบัญชีเป็น FTMO Trader ได้ จากนั้นข้อจำกัดบางประการจะถูกยกเลิก และสามารถแบ่งส่วนแบ่งกับโครงการ ตลอดจนสามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้ ซึ่งค่าสมัครเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับขนาดเงินทุนที่ผู้สมัครเลือก