SET Index คืออะไร ? มีความสำคัญกับนักลงทุนอย่างไร

  Posted on 1 year ago (Aug 19, 2022)
1243
List of content
SET Index คืออะไร ? มีความสำคัญกับนักลงทุนอย่างไร

หากต้องการจะลงทุนใน “หุ้น” ของบริษัทต่าง ๆ ของไทย สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ควรทำความรู้จัก คือ SET Index เพราะมันเป็นตัวชี้วัดหุ้นในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพอร์ตการลงทุนของคุณ มันคืออะไร คำนวณอย่างไร รวมถึงมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

 

SET Index

SET index คืออะไร ?

SET Index คือ ดัชนีตลาดหุ้นไทย หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand, SET) มีหน้าที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาหุ้นของตลาดกว่า 800 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้นักลงทุนทราบถึงทิศทางของตลาดหุ้นไทยในแต่ละวัน อีกทั้ง ยังสามารถนำดัชนีราคาหุ้นไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพื่อเทียบจุดสูงสุด หรือจุดต่ำสุดได้

 

สูตรการคำนวณ SET Index

หากคุณต้องการทราบดัชนีราคาหุ้น SET Index ก็จำเป็นต้องคำนวณออกมา โดยมีสูตรดังนี้

สูตรคำนวณ SET Index

จากสูตรข้างต้น 

- มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน คือ มูลค่าของหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันนั้น 

- 100 มาจากค่าดัชนีเริ่มต้น ซึ่งมีจำนวน 100 จุด 

- มูลค่าตลาดรวมวันฐาน คือ วันที่ 30 เมษายน 2518 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ 

 

ตัวอย่างเช่น ตลาดหลักทรัพย์ มีการเปิดให้ซื้อ-ขายหุ้นวันแรก (30 เมษายน 2518) โดยมีหุ้น ก. จำนวน 10,000,000 หุ้น ขายในราคา 10 บาทต่อหุ้น หุ้น ข. จำนวน 1,000,000 หุ้น ราคา 12 บาทต่อหุ้น และหุ้น ค. จำนวน 5,000,000 หุ้น ราคา 15 บาทต่อหุ้น

สูตรคำนวณ SET Index

ปัจจุบัน (20 สิงหาคม 2565) หุ้น ก. จำนวน 10,000,000 หุ้น ขายในราคา 25 บาทต่อหุ้น หุ้น ข. จำนวน 1,000,000 หุ้น ราคา 27 บาทต่อหุ้น และหุ้น ค. จำนวน 5,000,000 หุ้น ราคา 30 บาทต่อหุ้น

สูตรคำนวณ SET Index

จากข้อมูลข้างต้น จะคำนวณดัชนีราคาหุ้นได้ คือ ต้องนำมูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน x 100 / มูลค่าตลาดรวมวันฐาน ซึ่งมูลค่าตลาดได้จากราคาหุ้น x จำนวนหุ้น 

ดังนั้น มูลค่าตลาดรวมวันฐาน = 100,000,000 + 12,000,000 + 75,000,000 = 187,000,000

มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน = 250,000,000 + 27,000,000 + 150,000,000 = 427,000,000

หากเทียบตามสูตรจะได้ 427,000,000 x 100 / 187,000,000

มีค่าดัชนีราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 228.3422 จุด เป็นต้น

 

Index

นอกจาก Set index มีดัชนีอะไรอีกบ้าง ?

ในความเป็นจริง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีด้วยกันหลายดัชนี เพียงแต่ SET Index จะเป็นที่นิยม และเป็นที่รู้จักมากกว่า แต่อย่างไรก็ดี เราควรทำความรู้จักดัชนีอื่น ๆ ด้วย ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. SET50 ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 50 ตัวแรก ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดของตลาดหลักทรัพย์

2. SET100 ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 100 ตัวแรก ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดของตลาดหลักทรัพย์

3. SETHD ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 30 ตัว ที่มีมูลค่าตลาดสูง และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลมากกว่า 85% ของกำไรในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

4. sSET ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่อยู่นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100

5. SETTHSI ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวราคาหุ้นยั่งยืน

6. SETWB ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 30 ตัว ใน 7 หมวดธุรกิจที่โดดเด่น

7. SETTRI ดัชนีผลตอบแทนรวมที่คิดจากผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุน

8. mai ดัชนีสะท้อนภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยเป็นหุ้นของบริษัทขนาดเล็ก หรือ SME

ดัชนีหุ้นข้างต้นล้วนมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ และจุดเน้นที่ต่างกันออกไปในแต่ละด้าน ซึ่งตอบโจทย์นักลงทุนแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน ดังนั้น นักลงทุนจึงควรหาดัชนีหุ้นที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อใช้เปรียบเทียบ และติดตามหุ้นในพอร์ตของตัวเองต่อไป

 

ความสำคัญ SET Index

ความสำคัญของ SET Index

ในแง่ของความสำคัญ SET Index นับว่า มีประโยชน์สูงมากต่อพอร์ตการลงทุน เนื่องจากดัชนีราคาหุ้นที่คำนวณได้ นอกจากจะสามารถใช้คาดเดาทิศทางของตลาดหุ้นไทยแล้ว ยังสามารถนำมาอ้างอิง เพื่อใช้ประเมินความสำเร็จ และความสามารถของผู้บริหารการลงทุนได้ ด้วยการนำผลดัชนีโดยเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์มาเทียบกับผลการบริหารการลงทุนที่ต้องการจะวัด จากนั้น ก็ดูที่ผลลัพธ์ของมัน

จากการนำดัชนีเพื่อมาใช้อ้างอิงความสำเร็จของผู้บริหารการลงทุน ทำให้เกิดการลงทุนแบบใหม่ นั่นคือ “กองทุนรวมหุ้น” หลักทรัพย์ที่สามารถให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับตลาด หรืออาจจะดีกว่าตลาดได้ ด้วยการอ้างอิงจากดัชนีราคาหลักทรัพย์ อีกทั้ง ยังมี “ดัชนีเพื่อการซื้อขาย” ซึ่งสามารถทำกำไรได้จากการซื้อขายล่วงหน้า โดยสินทรัพย์ทั้ง 2 ประเภทนี้ สามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ แม้จะมีเงินทุนไม่มากนัก ไม่ต้องกระจายซื้อหุ้นรายตัว

 

โดยสรุปแล้ว SET Index ก็คือดัชนีที่ใช้ดูภาพรวมตลาดหุ้นไทย สามารถคาดการณ์ทิศทางตลาดหุ้น และอ้างอิงผลตอบแทนได้ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการใช้ประกอบพอร์ตการลงทุนของตัวเอง ดังนั้น นักลงทุนหุ้น รวมทั้งกองทุนหุ้น และดัชนีเพื่อการซื้อขาย จึงควรทำความรู้จักไว้ก่อนจะลงทุนหุ้นไทย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้ตามแหล่ง ดังต่อไปนี้ 

คอร์สเรียนสำหรับมือใหม่ ฟรี!! คลิกที่นี่

คลังบทความความรู้ทั่วไป คลิกที่นี่

โบรกเกอร์สำหรับมือใหม่ คลิกที่นี่ 

บทวิเคราะห์รายวัน คลิกที่นี่


บทความ แนะนำ
คอร์สเรียน Forex ยอดนิยม