หุ้นคืออะไร ? และหุ้นมีความสำคัญอย่างไร?

  Posted on 3 years ago (May 29, 2020)
2280
List of content
หุ้นคืออะไร ? และหุ้นมีความสำคัญอย่างไร?

ปัจจุบันตลาดการเงินมีสินทรัพย์ให้เราเลือกลงทุนหลายรูปแบบ ซึ่งอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ถือว่าได้รับความนิยม จนเรียกว่าเป็นการลงทุนระดับสากล  คือ การลงทุนในหุ้น เนื่องจากหุ้นเป็นสินทรัพย์ที่ให้สัดส่วนการเป็นเจ้าของสำหรับนักลงทุน ซึ่งสัดส่วนขึ้นอยู่กับเงินทุน โดยในบทความนี้ทางทีมงาน Forexlearning ได้เขียนอธิบายความหมายของหุ้น, ความสำคัญของหุ้น รวมถึงเวลาเปิด-ปิดของตลาดหุ้น

 

ความหมายของหุ้น

หุ้น (Stock) หรือตราสารทุน คือ สินทรัพย์ที่กิจการได้ออกมาเพื่อแสดงสัดส่วนการเป็นเจ้าของตามสัดส่วนที่นักลงทุนได้เข้าซื้อ ซึ่งถ้าหากนักลงทุนมีการซื้อหุ้นมากเท่าไหร่ ก็ส่งผลให้นักลงทุนมีสิทธิความเป็นเจ้าของกิจการเท่านั้น

 

ความสำคัญของหุ้น

หุ้นเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนระยะยาว และอยู่ในความเสี่ยงที่เราสามารถยอมรับได้ เพราะมีการบริหารจัดการบริษัทเข้ามารองรับ ถ้าหากกิจการเติบโต กำไรเพิ่มขึ้นระยะยาว ราคาหุ้นก็จะปรับขึ้นตาม ซึ่งการเข้าลงทุนกับกิจการที่ลงทุนหากมีรายได้สูงผลตอบแทนที่ได้รับสูงตามไปด้วย เพราะนักลงทุนหลายคนสนใจในตลาดหุ้น เนื่องจากการลงทุนในหุ้นเป็นการลงทุนสากล และคนทั่วโลกก็ยอมรับในระบบของตลาดหุ้น


แต่อย่างไรผลตอบแทนการลงทุนไม่ค่อยแน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท นี่จึงถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สำคัญของการลงทุนในหุ้น 

 

นักลงทุนได้ผลตอบแทนของหุ้นอย่างไร? 

นักลงทุนได้ผลตอบแทนจากหุ้น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. เงินปันผล

เงินปันผลได้จากส่วนแบ่งของบริษัท ตามนโยบายของบริษัท ซึ่งเงินปันผลจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท แต่ถ้าหากบริษัทไม่จ่ายเงินปันผล บริษัทจะนำเงินไปลงทุนเพื่อที่จะทำการขยายกิจการเพิ่ม

2. ส่วนต่างราคา 

ส่วนต่างราคา คือ นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นในราคาที่ถูกและขายหุ้นในราคาที่แพงกว่า ซึ่งจะเกิดกำไรขึ้น ในทางตรงข้ามเข้าซื้อหุ้นราคาที่แพงกว่าราคาขาย นักลงทุนก็ขาดทุนนั่นเอง

 

ตลาดหุ้น

ตลาดหุ้น เป็นตลาดที่มีการรวบรวมของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุน เป็นสถานที่ซื้อขาย หรือที่เราเรียกว่า “โบรกเกอร์” ซึ่งการทำงานของตลาดหุ้น คือ ศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยปัจจุบันการซื้อขายสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ ซึ่งถือว่าอำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่นักลงทุนและบริษัท 


เวลาเปิด-ปิด ตลาดหุ้นในประเทศไทย ปกติเปิดวันจันทร์-วันศุกร์ และมีวันหยุดตามปฏิทินของธนาคาร เนื่องจาก ธนาคารหยุดวันไหนก็ซื้อ-ขายหุ้นไม่ได้

ช่วงเช้า เปิดระหว่าง 09.55-10.00 น. ถึง 12.30 น.
ช่วงบ่าย เปิดระหว่าง 14.25-14.30 น. ถึง 16.35-16.40 น.

 

Pre Open สุ่มเวลาเปิด ช่วงเวลาซื้อขายภาคเช้า  พักตลาด Pre Open สุ่มเวลาเปิด ช่วงซื้อขายภาคบ่าย Pre Close สุ่มเวลาปิด
9.30 น. 9.55 น. 10.00 น. 12.30 น. 14.00 น. 14.25 น. 14.30 น. 16.30 น. 16.35 น.

 

ตัวอย่างการถือครองหุ้น 

บริษัท A จดทะเบียนหลักทรัพย์ที่ 10,000 บาท แบ่งเป็น 1,000 หุ้น นาย ก มีจำนวนหุ้น 500 หุ้น ผูืถือหุ้นนาย ข มีจำนวนหุ้น 200 หุ้น ส่วนผู้ถือหุ้นนาย ค มีจำนวนหุ้น 300 หุ้น หลังจากที่บริษัทได้มีการดำเนินการ 1 ปี ได้กำไร 15,000 บาท บริษัทจึงตัดสินใจจ่ายเงินปันผลเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 15,000/1,000 = ปันผลหุ้นละ 15 บาท 

 

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น เงินปันผลทีไ่ด้รับ
นาย ก 500 50% 15 7,500
นาย ข 200 20% 15 3,000
นาย ค 300 30% 15 4,500

 

จากตัวอย่าง เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ เป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ลงทุน ซึ่งนาย ก ลงทุนจำนวนหุ้นมากสุดจึงทำให้ได้รับเงินปันผลมากที่สุด 

 

 

กล่าวโดยสรุป หุ้นหรือตราสารทุน เป็นสินทรัพย์ที่มีการลงทุนระดับสากล สร้างความมั่นคงให้กับนักลงทุนในระยะยาว ซึ่งการเป็นเจ้าของหุ้นกิจการขึ้นอยู่เงินทุนที่ลงทุน ส่วนผลตอบแทนการลงทุนขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของกิจการ หากเศรษฐกิจซบเซา บริษัทมีกำไรลดลง นักลงทุนได้รับผลตอบแทนลดลง หรือถ้าหากได้รับก็อยู่ในระดับที่ต่ำ แต่ถ้าหากบริษัทมีกำไรที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ดังนั้น การลงทุนหุ้นจึงมีความเสี่ยง เนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาด ดังนั้น นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 


Source : setinvestnow, ลงทุนแมน, investopedia 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมดังนี้

คอร์สเรียนสำหรับมือใหม่ ฟรี!! : คลิกที่นี่

คลังบทความความรู้เพิ่มเติม : คลิกที่นี่

บทความรีวิวโบกเกอร์เพิ่มเติม : คลิกที่นี่

บทวิเคราะห์รายวัน : คลิกที่นี่


บทความ แนะนำ
คอร์สเรียน Forex ยอดนิยม