หุ้นกู้คือคือะไร แตกต่างจากหุ้นสามัญอย่างไร

  Posted on 2 years ago (Jun 02, 2020)
1528
List of content
img

หุ้นกู้หนึ่งในการลงทุนที่เป็นตัวเลือกสำหรับนักลงทุน แต่หุ้นกู้คืออะไร? และต่างจากหุ้นสามัญอย่างไร ก็ยังมีนักลงทุนหลายคนที่ยังไม่รู้คำตอบเหล่านี้ ซึ่งในวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังว่าหุ้นกู้นั้นคืออะไร และมีความแตกต่างจากหุ้นสามัญอย่างไร

หุ้นกู้ คือ ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวประเภทหนึ่งที่ออกโดยผู้กู้ ซึ่งระบุว่าผู้กู้ ได้กู้ยืมเงินจำนวนหนึ่งจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้กู้สัญญาว่าจะจ่ายคืนเงินจำนวนดังกล่าวในอนาคตและจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายงวดตามวันที่กำหนดไว้ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสภาพเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทที่ออกหุ้นกู้นั้น

 

โดยลักษณะของหุ้นกู้จะมีดังนี้

- มีการกำหนดระยะเวลาที่ปล่อยกู้

- มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยซึ่งก็คือผลตอบแทนที่ผู้ให้กู้จะได้รับ

ซึ่งจะมีความแตกต่างกันระหว่างหุ้นสามัญ เพราะหุ้นสามัญคือการที่คุณนำเงินทุนของคุณไปร่วมลงทุนกับบริษัทนั้นๆ และคุณก็จะต้องแบบรับความเสี่ยงกับธุรกิจของบริษัทอีกด้วย แต่หุ้นกู้แตกต่างออกไปเพราะถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มีกำไร บริษัทก็ต้องจ่ายเงินกู้พร้อมอัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดเอาไว้ เพราะเรามีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทนั้นๆ เปรียบเสมือนว่าเพื่อนของคุณเปิดร้านอาหาร และชวนคุณลงทุนด้วยแบบนี้คือหุ้นสามัญ แต่ถ้าหากเพื่อนของคุณยืมเงินของคุณเพื่อเปิดร้านอาหารแบบนี้จะเรียกว่าหุ้นกู้

 

สรุปความแตกต่างหุ้นกู้และหุ้นสามัญ

- หุ้นสามัญต้องรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัท แต่หุ้นกู้ไม่ต้องรับความเสี่ยงส่วนนั้นเพราะเป็นเจ้าหนี้

- หุ้นสามัญคาดหวังการเติบโตของบริษัท แต่หุ้นกู้ไม่ต้องเพราะเป็นการปล่อยเงินกู้ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้แล้ว

 

สรุปข้อดีของหุ้นกู้

- สามารถลงทุนได้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

- อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก

- ความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นสามัญ

- สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้

 

ติดต่อข่าวสารเพิ่มได้ที่ 

Website - www.forexlearning.co 

Facebook - Forexlearning 

YouTube - Forexlearning Thailand


iuxmarkets
บทความ แนะนำ
คอร์สเรียน Forex ยอดนิยม