×
สรุป 8 สกุลเงินหลักสำหรับมือใหม่
  Posted on 1 year ago
559
img

สวัสดีครับวันนี้จะเป็นเนื้อหาสำหรับมือใหม่นั้นก็คือ สรุป 8 สกุลเงินหลักที่นิยมในตลาดฟอเร็กซ์ แล้วทำไมเราต้องรู่รายละเอียดว่าสกุลเงินหลักในแต่ละสกุลเงินมีรายละเอียดอะไรอย่างไรบ้าง นั้นก็เพราะว่าเมื่อคุณสนใจที่วิเคราะห์คู่เงินใดคู่เงินหนึ่ง คุณต้องรู้ว่าสกุลเงินนั้น เป็นสกุลเงินของประเทศอะไร และประเทศนั้นๆมีจุดอ่อน จุดแข็งในด้านใดบ้าง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจกับตลาดแลกเปลี่ยนที่ครอบคลุมสกุลเงินพวกนี้ก่อนนั่นคือ Forex นั่นเอง มันเป็นชื่อย่อของตลาด คล้ายๆ กับ Set,Nasdaq และก็อีกมากมาย แต่ตลาดนั้นๆเป็นที่รวมรวมของ บริษัท แต่ Forex คือที่รวบรวมของสกุลเงินนั่นเอง ซึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนค่าเงินมีสกุลเงินที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้มากกว่า 300 สกุลเงิน ซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละสกุลเงินมีปัจจัยอะไรเป็นตัวส่งเสริมให้ค่าเงินนั้นอ่อนแรง หรือแข็งค่า โครงสร้างของสกุลเงินนั้นๆ มีอะไรเป็นองค์ประกอบหลัก

วันนี้ผมจะเสนอเป็น 8 สกุลเงินหลักแล้วกันนะครับ

8 สกุลเงินหลักประกอบด้วยอะไรบ้าง

AUD เป็นสกุลเงินของ ประเทศออสเตรเลีย มีปัจจัยทางเศรษฐกิจหลักคือ รายได้จากการท่องเที่ยว การส่งออกแร่ ธุรกิจการเงิน และมีอุตสาหกรรมหลักคือ ไอที เทคโนโลยี และการออกแบบ

CAD เป็นสกุลเงินของ ประเทศแคนาดา มีปัจจัยทางเศรษฐกิจหลักคือ ผลิต และผลผลิต เทคโนโลยีระดับสูง และมีอุตสาหกรรมหลักคือ การผลิตยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม โลหะ ปิโตรเคมี

CHF เป็นสกุลเงินของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีปัจจัยทางเศรษฐกิจหลักคือ GDP ต่อหัวประชากร ค่าจ้างแรงงาน การประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ และมีอุตสาหกรรมหลักคือ วิศวกรรม อาหาร เวชภัณฑ์

EUR เป็นสกุลเงินของ สหภาพยุโรป มีปัจจัยทางเศรษฐกิจหลักคือ การขนส่ง และการคมนาคมทางอากาศ การขนส่งทางน้ำ และมีอุตสาหกรรมหลักคือ เครื่องจักรกล ยานยนต์ ซอฟต์แวร์

GBP เป็นสกุลเงินของ ประเทศอังกฤษ มีปัจจัยทางเศรษฐกิจหลักคือ ธุรกิจด้านบริการ และธุรกิจด้านการผลิต และมีอุตสาหกรรมหลักคือ ชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าโรงงาน เคมีภัณฑ์

JPY เป็นสกุลเงินของ ประเทศญี่ปุ่น มีปัจจัยทางเศรษฐกิจหลักคือ เทคโนโลยี การท่องเที่ยว และมีอุตสาหกรรมหลักคือ การเกษตร ป่าไม้ ประมง 

NZD เป็นสกุลเงินของ ประเทศนิวซีแลนด์ มีปัจจัยทางเศรษฐกิจหลักคือ การส่งออก ธุรกิจต่อเรือ การเพาะปลูก และมีอุตสาหกรรมหลักคือ การขุดเแร่ ประมง 

USD เป็นสกุลเงินของ ประเทศออสเตรเลีย มีปัจจัยทางเศรษฐกิจหลักคือ อัตราการจ้างงาน การสำรองเงินของแต่ละประเทศ และมีอุตสาหกรรมหลักคือ ปิโตเลียม เครื่องยนต์ เคมีภัณฑ์ ถั่วเหลือง ข้าวโพด

ซึ่งสำหรับมือใหม่แล้วให้เริ่มต้นจาก 8 สกุลเงินหลักๆนี้ก่อน เพราะ มีมูลค่าการแลกเปลี่ยนค่อนข้างที่จะมาก จะวิเคราะห์สกุลเงินต้องดูอะไรบ้าง เราต้องดูก่อนเลยว่า ตอนนี้สกุลเงินนั้นๆ ได้แรงหนุนมาจาก อุสาหกรรมด้านไหน เช่น อาจจะเป็นการส่งออก การท่องเที่ยว การผลิต GDP เป็นยังไง และงบประเทศที่ใช้สกุลเงินเหล่านั้นเป็นอย่างไร


Blogs เพิ่มเติม