×
รูปแบบการเคลื่อนที่ในแบบต่างๆของราคา
  Posted on 1 year ago
766
img

รูปแบบการเคลื่อนที่ในแบบต่างๆของราคา เป็นสิ่งที่นักเทรดทั่วไปจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ารูปแบบต่างๆนั้นมีรูปแบบใดบ้าง ดังนั้นหากคุณเป็นคนที่กำลังเริ่มต้นที่จะลงทุนทั้งในตลาดหุ้น หรือว่าตลาดฟอเร็กซ์ รูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาก็เป็นสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องรู้ การเคลื่อนที่ของราคาจะทำให้เกิดรูปแบบต่างๆ ซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบคือ การเคลื่อนที่แบบขาขึ้น การเคลื่อนที่แบบขาลง และการเคลื่อนที่แบบไม่ขึ้นและไม่ลง ดังนั้นในเนื้อหาของบทความนี้ ผู้เขียนจะอธิบายในส่วนของรูปแบบต่างๆทีละรูปแบบให้คุณได้เข้าใจว่าแต่ละรูปแบบนั้นมีหลักการอย่างไรบ้าง

การเคลื่อนที่ในรูปแบบขาขึ้น (Uptrend)

undefined

การเคลื่อนที่ในรูปแบบขาขึ้นนี้จะสังเกตได้ว่าราคามีแนวโน้วในการปรับตัวให้สูงขึ้น กล่าวคือมองจากรูปภาพแล้ว จุดสูงสุดใหม่จะสูงกว่าจุดสูงสุดเดิม และจุดต่ำสุดใหม่จะสูงกว่าจุดต่ำสุดเดิมไปเรื่อยๆ แบบนี้เราจะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบขาขึ้น หรือ Uptrend

การเคลื่อนที่ในรูปแบบขาลง (Downtrend)

undefined

การเคลื่อนที่ในรูปแบบขาลงนี้จะตรงกันข้ามกันกับการเคลื่อนที่แบบขาขึ้น โดยราคาจะมีแนวโน้วในการปรับตัวที่ต่ำลง โดยราคาจุดสูงสุดใหม่จะต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิม และจุดต่ำสุดใหม่จะต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมเช่นกัน แบบนี้เราจะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบขาลง หรือ Downtrend

การเคลื่อนที่แบบไม่ขึ้นและไม่ลง (Sideway)

undefinedการเคลื่อนที่แบบนี้จะต่างกับการเคลื่อนสองแบบแรก เพราะว่ากราฟจะเคลื่อนที่ขึ้นลงในช่วงสั้นๆไม่เป็นเทรนด์ และราคาจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนรูปแบบไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และการเคลื่อนที่แบบนี้ไม่เป็นที่นิยมมากนักสำหรับนักลงทุน

ติดต่อข่าวสารเพิ่มได้ที่

Website - www.forexlearning.co

Facebook - Forexlearning

YouTube - Forexlearning Thailand


Blogs เพิ่มเติม