×
มุมมองผู้บริหารทั่วโลกที่มีต่อ Covid-19
  Posted on 1 year ago
695
img

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาธุรกิจหลายหลายประเภทอย่างคงจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 หลังหลายประเทศทั่วโลกจำเป็นต้องออกคำสั่งปิดประเทศ (Lockdown) กันถ้วนหน้า ส่งผลให้หน่วยงานและองค์กรจำนวนมากต้องออกนโยบาย Work from Home ให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน เพื่อควบควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้  

อย่างไรก็ดี เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า วิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคและภาคธุรกิจอย่างมหาศาล ทำให้ผู้บริหารในทุก ๆ ระดับและทุก ๆ กลุ่มอุตสาหกรรมต้องรับมือและปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อประคับประคองให้ธุรกิจของตนดำเนินต่อไปได้ จากบทสัมภาษณ์มุมมองและความคิดเห็นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน หรือ ซีเอฟโอ ทั่วโลกกว่า 824 ราย จาก 21 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เกี่ยวกับผลกระทบของ Covid-19 ต่อภาคธุรกิจ พบว่า 73% ของซีเอฟโอมีความกังวลอย่างยิ่งต่อผลกระทบของ Covid-19 ต่อการดำเนินกิจการ โดย 80% ของซีเอฟโอยังคาดการณ์ว่า รายได้ขององค์กรจะลดลงจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ว่า รายได้เฉลี่ยต่อหัว (Per capita income) ใน 170 ประเทศทั่วโลกจะลดลงในปีนี้ 

เมื่อภาคธุรกิจมีแนวโน้มรายได้ลดลง ก็ส่งผลให้ผู้บริหารต้องมีมาตรการรับมือที่แตกต่างกันไป โดย 77% ของซีเอฟโอมีการพิจารณามาตรการควบคุมต้นทุน และ 65% คาดว่า อาจจะต้องชะลอ หรือยกเลิกแผนการลงทุนที่วางไว้ออกไปก่อน นับได้ว่า Covid-19 ได้สร้างความท้าทายอย่างใหญ่หลวงให้กับผู้บริหารในการบริหารต้นทุนเพื่อนำธุรกิจฝ่าวิกฤตนี้ แต่ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่พบคือองค์กรส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการใช้แผนบริหารภาวะวิกฤตในช่วงเกิดเหตุระยะสั้น และไม่มีแผนจัดการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจในระยะยาวเพื่อฟื้นฟูกิจการหลังสถานการณ์ Covidd-19 คลี่คลาย 

undefinedนอกจากนี้ ผลสำรวจยังสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นของผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจใช้มาตรการที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร เพราะเมื่อการดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงักลง ทำให้ไม่สามารถแบกรับภาระขาดทุนได้ จึงนำมาซึ่งการต้องพักงาน หรือเลิกจ้างพนักงานเพื่อควบคุมต้นทุน โดยจากผลสำรวจพบว่า 42% ของซีเอฟโอคาดว่า มีการพิจารณาการพักงานของพนักงาน และ 28% คาดว่า จะต้องมีการปลดพนักงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้ประเมินว่า ประชากรกว่า 25 ล้านคนทั่วโลกจะต้องเผชิญกับการว่างงาน สืบเนื่องมาจากผลกระทบของ Covid-19 อย่างไรก็ดี มาตรการเยียวยาธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ กลายเป็นความหวังของภาคธุรกิจจำนวนไม่น้อย โดยซีเอฟโอเกือบครึ่ง หรือ 45% มีความสนใจที่จะใช้ประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลเพื่อประคับประคองธุรกิจของตนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ 

ติดต่อข่าวสารเพิ่มได้ที่

Website - www.forexlearning.co

Facebook - Forexlearning

YouTube - Forexlearning Thailand


Blogs เพิ่มเติม