×
ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อค่าเงิน
  Posted on 1 year ago
731
img

สวัสดีครับ หลังจากที่ผู้เขียนได้กล่าวไปในหลายๆเรื่องสำหรับการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ และในบทความนี้ผู้เขียนจะมาอธิบายเรื่องพื้นฐานที่เราควรจะรู้เมื่อเข้ามาเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ นั้นก็คือ "ปัจจัยที่มีผลต่อค่าเงิน" ซึ่งเรื่องปัจจัยนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนมองข้าม เพราะห่วงแต่จะหาความรู้ในเรื่องของการเทรดชั้นสูงในศาตร์ต่างๆ แต่กลับลืมเรื่องที่พื้นฐานอย่างปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดค่าเงิน ซึ่งถ้าหากเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็จะช่วยให้เราวิเคราะห์กราฟได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะมีปัจจัยอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยครับ

ปัจจัยที่ 1 นโยบายทางการเงิน

undefined

นโยบายทางการเงินคือสิ่งที่มีผลโดยตรงต่อสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ซึ่งนโยบายทางการเงินจะถูกออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจ หรือส่งเสริมเศรษฐกิจ ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในประเทศว่าเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างนโยบายทางการเงินที่มีผลกับค่าเงินรุนแรงก็คือ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเจ้าอัตราดอกเบี้ยนี้เองที่ส่งผลรุนแรงต่อค่าเงิน ดังนั้นหากคุณกำลังวิเคราะห์คู่เงินใดคู่เงินหนึ่งอยู่แล้วใกล้ในช่วงเวลาที่มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของคู่เงินนั้นๆ ก็ขอให้ซื้อขายด้วยความรอบคอบมากกว่าเดิม

ปัจจัยที่ 2 สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ

undefined

สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อค่าเงิน เพราะสภาวะเศรษฐกิจนี้เองเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดนโยบายทางการเงิน และปัจจัยในด้านนี้ก็กว้างไปถึงการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน การท่องเที่ยว การเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ล้วนแต่เกี่ยวกับของการเงินภายในประเทศทั้งสิ้น

ปัจจัยที่ 3 การนำเข้าส่งออก

undefined

ปัจจัยที่ 4 ปัจจัยอื่นๆ

undefined

ปัจจัยอื่นๆมีความหมายว่า อาจจะเป็นปัจจัยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน และเป็นปัจจัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นยากกว่าปัจจัยอื่นๆ ปัจจัยอื่นๆได้แก่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อการร้าย หรือแม้แต่โรคระบาดที่เรากำลังพบเจอกัน ซึ่งหากมองแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้น เพราะเราก็ได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆว่าในบางประเทศเกิดการก่อการร้ายขึ้น หรือเกิดภัยพิบัติต่างๆ เพราะถ้าหากเกิดเรื่องเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และเป็นปัจจัยลูกโซ่ที่ทำให้เกิดปัจจัยอื่นๆอีกด้วย

 

จากปัจจัยที่กล่าวไปมีทั้งปัจจัยที่มีผลต่อค่าเงินโดย และปัจจัยที่มีผลในทางอ้อม ซึ่งปัจจัยแต่ละปัจจัยก็จะคอยส่งเสริมปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลให้เกิดนโยบายทางการเงิน หรือโรคระบาดส่งผลต่อการนำเข้าและส่งออก ทั้งนี้หากคุณเป็นนักลงทุนที่ไม่ประมาทก็ควรที่จะศึกษาปัจจัยเบื้องต้นของสกุลเงินที่คุณจะลงทุนด้วย ก่อนที่จะศึกษาในปัจจัยอื่นๆ

ติดต่อข่าวสารเพิ่มได้ที่

Website - www.forexlearning.co

Facebook - Forexlearning

YouTube - Forexlearning Thailand


Blogs เพิ่มเติม