ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อค่าเงิน

  Posted on 2 years ago (May 29, 2020)
1458
List of content
img

สวัสดีครับ หลังจากที่ผู้เขียนได้กล่าวไปในหลายๆเรื่องสำหรับการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ และในบทความนี้ผู้เขียนจะมาอธิบายเรื่องพื้นฐานที่เราควรจะรู้เมื่อเข้ามาเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ นั้นก็คือ "ปัจจัยที่มีผลต่อค่าเงิน" ซึ่งเรื่องปัจจัยนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนมองข้าม เพราะห่วงแต่จะหาความรู้ในเรื่องของการเทรดชั้นสูงในศาตร์ต่างๆ แต่กลับลืมเรื่องที่พื้นฐานอย่างปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดค่าเงิน ซึ่งถ้าหากเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็จะช่วยให้เราวิเคราะห์กราฟได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะมีปัจจัยอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยครับ

ปัจจัยที่ 1 นโยบายทางการเงิน


นโยบายทางการเงินคือสิ่งที่มีผลโดยตรงต่อสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ซึ่งนโยบายทางการเงินจะถูกออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจ หรือส่งเสริมเศรษฐกิจ ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในประเทศว่าเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างนโยบายทางการเงินที่มีผลกับค่าเงินรุนแรงก็คือ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเจ้าอัตราดอกเบี้ยนี้เองที่ส่งผลรุนแรงต่อค่าเงิน ดังนั้นหากคุณกำลังวิเคราะห์คู่เงินใดคู่เงินหนึ่งอยู่แล้วใกล้ในช่วงเวลาที่มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของคู่เงินนั้นๆ ก็ขอให้ซื้อขายด้วยความรอบคอบมากกว่าเดิม

 

ปัจจัยที่ 2 สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ


สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อค่าเงิน เพราะสภาวะเศรษฐกิจนี้เองเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดนโยบายทางการเงิน และปัจจัยในด้านนี้ก็กว้างไปถึงการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน การท่องเที่ยว การเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ล้วนแต่เกี่ยวกับของการเงินภายในประเทศทั้งสิ้น

 

ปัจจัยที่ 3 การนำเข้าส่งออก

 

ปัจจัยที่ 4 ปัจจัยอื่นๆ