ดอกเบี้ยนโยบายคืออะไร ? ทำไมนักลงทุนถึงต้องสนใจ

  Posted on 3 years ago (May 29, 2020)
3635
List of content
ดอกเบี้ยนโยบายคืออะไร ? ทำไมนักลงทุนถึงต้องสนใจ

“ดอกเบี้ยนโยบาย” คำที่นักลงทุนต่างคุ้นเคย เนื่องจากดอกเบี้ยนโยบายส่งผลต่อราคาสินทรัพย์ จึงถือว่าเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ ความหมายและการปรับตัวขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศทำหน้าที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

 

ดอกเบี้ยนโยบายคืออะไร? 

ดอกเบี้ยนโยบาย เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศกำหนด ส่งผลต่อดอกเบี้ยอื่น ๆ ในประเทศ โดยเป็นอัตราที่ธนาคารกลางจ่ายกับธนาคารพาณิชย์ที่นำเงินมาฝาก หรือทำหน้าที่ให้การเก็บอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เมื่อธนาคารพาณิชย์ทำการกู้เงิน ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยจึงส่งผลกระทบไปยังประชาชนภายในประเทศที่ได้ฝากเงินหรือกู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ หรือพูดให้เห็นภาพ คือ อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของประเทศ แม้ว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์จะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียว เนื่องจากมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เช่น อัตราเงินเฟ้อของแต่ละประเทศและต้นทุนดำเนินการของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น 

 

การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่งผลกระทบต่ออะไรบ้าง? 

1. กระทบต่อค่าเงิน

การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่งผลต่อค่าเงิน ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินอ่อนค่า หรือค่าเงินแข็งค่า โดยอย่างที่เราทราบกันว่า ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกส่วนมากเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบเปิด หรือเป็นประเทศที่ทำการค้ากับต่างประเทศ และการเคลื่อนย้ายทุนที่เสรี จึงทำให้การปรับขึ้น หรือการรปรับลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีผลต่อการควบคุมทิศทางค่าเงิน 

อย่างไรก็ตาม ทิศทางของค่าเงินก็ไม่ได้เกิดจากปัจจัยอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเกิดขึ้นอีกจากหลายปัจจัย เช่น ความเชื่อมั่นต่อสกุลเงินประเทศนั้น ๆ เป็นต้น 

 

2. กระทบต่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ 

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยตรง เพราะถ้าธนาคารกลางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธนาคารพาณิชย์ก็ย่อมมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนภายในประเทศที่มีการนำเงินมาฝากไว้กับธนาคาร นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังส่งต่อเงินกู้ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ส่งผลให้ประชาชนมีการกู้เงินเพิ่มมากขึ้น เพราะต้นทุนหรือดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายมีจำนวนลดลง 

 

3. กระทบต่อภาวะเงินเฟ้อ

การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยมีผลในการควบคุมเงินเฟ้อ จึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการลดระดับความรุนแรงของอัตราเงินเฟ้อ โดยอัตราเงินเฟ้อ คือ ภาวะที่ระดับราคาของสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ธนาคารจึงต้องทำการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจาก การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่งผลให้ประชาชนนำเงินเข้ามาฝากกับธนาคารมากขึ้น ทำให้ปริมาณเงินภายในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศลดลง นำไปสู่การปรับลงของระดับสินค้าและบริการ ท้ายที่สุดจึงทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลง 

 

ทำไมนักลงทุนถึงต้องติดตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย? 

นักลงทุนให้ความสนใจกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตามอง คือ การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอันดับ 1 ของโลกในปัจจุบัน การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายจึงไม่ได้ส่งผลแค่เศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ส่งผลไปยังทั่วโลก ซึ่งส่งผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการทำการค้ากับประเทศนั้น ๆ  

 

ดังนั้น การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายจึงทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจจัดพอร์ตการลงทุนได้แม่นยำมากขึ้น หากธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นกำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อ ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง และหันมาลงทุนกับตราสารหนี้ เป็นต้น 

 

กล่าวโดยสรุป ดอกเบี้ยนโยบาย เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางกำหนด ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ และประชาชนภายในประเทศที่ทำการฝากเงินและการกู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่งผลกระทบต่อทั้งค่าเงิน, ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ และภาวะเงินเฟ้อ ดังนั้น นักลงทุนจึงควรให้ความสำคัญกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพราะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมดังนี้

คอร์สเรียนสำหรับมือใหม่ ฟรี!! : คลิกที่นี่

คลังบทความความรู้เพิ่มเติม : คลิกที่นี่

บทความรีวิวโบกเกอร์เพิ่มเติม : คลิกที่นี่

บทวิเคราะห์รายวัน : คลิกที่นี่


บทความ แนะนำ
คอร์สเรียน Forex ยอดนิยม