×
img
ข่าวที่นักเทรด Forex ควรติดตาม
  Posted on 4 months ago (Jan 21, 2022)
463
img

ในตลาดForex นักลงทุนสามารถคาดการณ์ Trend ของการเทรดได้จากหลายปัจจัย และหนึ่งในนั้นก็คือ การติดตามข่าวสาร ซึ่งก็จะมีหลายข่าวที่นักเทรดควรรู้และติดตาม เพราะแม้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะทำให้นักเทรดสามารถประสบความสำเร็จในการเทรดได้ แต่ก็ไม่ควรมองข้ามการใช้ข่าวสารเข้ามาวิเคราะห์ เพื่อจะสามารถเทรด Forex ได้ง่ายมากขึ้น

 

ข่าวของธนาคารกลาง

ธนาคารกลางจะมีการประชุมกัน เพื่อระดมความคิดและตัดสินใจว่าจะทำการเพิ่มหรือลดหรือรักษาอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันไว้หรือไม่ และการตัดสินใจดังกล่าวของธนาคารกลาง มักจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดและนักลงทุน

ข่าวเรื่อง ค่า GDP ของประเทศ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) คือ มูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ทำการผลิตภายในประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง GDP จะเป็นตัวบอกสุขภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เพราะหากค่า GDP ต่ำกว่าที่คาดไว้ ก็หมายถึงว่า สกุลนั้นๆเป็นขาลง และหากค่า GDP เกินที่คาดการณ์ไว้ หมายถึงสกุลเงินนั้นเป็นขาขึ้น

ข่าวเรื่อง ดัชนีราคาผู้บริโภค

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ยที่ใช้จ่ายโดยครัวเรือน สำหรับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการชี้ถึงระดับของเงินเฟ้อและสุขภาพของเศรษฐกิจในประเทศ เนื่องจาก ดัชนีนี้จะกระทบต่อประชาชนโดยตรง

ฉะนั้น นักเทรดไม่ควรพลาดข่าวสารต่างๆ ซึ่งมันสามารถส่งผลต่อตลาดของนักลงทุนได้ตลอดเวลา ควรติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ตลาด Forex ให้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง


Blogs เพิ่มเติม