เทียบชัด ๆ MFF VS FTMO สอบอันไหนดีกว่ากัน ?

  Posted on 1 year ago (Dec 02, 2022)
4180
List of content
เทียบชัด ๆ MFF VS FTMO สอบอันไหนดีกว่ากัน ?

หลังจากบทความก่อนหน้าที่เราได้ทำความรู้จักการสอบ MFF และ FTMO ไปแล้ว ลำดับต่อมา เราจะพาทุกคนไปดูข้อแตกต่างของการสอบทั้ง 2 แบบ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจสมัครสอบ แต่หากใครยังไม่ได้อ่านบทความที่อธิบายถึงการสอบทั้ง 2 ชนิด สามารถเข้าไปอ่านก่อนมาดูภาพรวมได้ครับ

 

1. รายละเอียดโครงการ MFF VS FTMO

- การสอบ MFF

MFF (My Forex Funds) เป็นโครงการสนับสนุนเงินทุนให้แก่นักเทรดผ่านการสอบ MFF โดยผู้ที่สอบผ่านจะสามารถนำเงินทุนของโครงการมาใช้เทรด และแบ่งกำไรให้กับโครงการ ซึ่งการแบ่งสัดส่วนกำไรเริ่มต้นที่ 50% – 80% และสามารถแบ่งได้สูงสุดถึง 90%

- การสอบ FTMO

FTMO เป็นโครงการบริการจัดสรรเงินทุนให้กับนักเทรดที่มีความสามารถมาทำกำไรให้กับบริษัทผ่านการสอบ โดย FTMO จะทำหน้าที่หาเงินทุนมาให้นักเทรดนำไปบริหารจัดการ ซึ่งการแบ่งสัดส่วนกำไรเริ่มต้นที่ 80% และสามารถแบ่งได้สูงสุดถึง 90%

 

ตารางสรุปกำไรที่นักเทรดจะได้รับ MFF และ FTMO

กำไร MFF FTMO
เริ่มต้น 50% – 80% 80%
สูงสุด 90% 90%

 

2. เงื่อนไขการสมัครสอบ MFF VS FTMO

- การสอบ MFF

ในการสอบ นักเทรดจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการสอบที่ตนเองสมัคร ทั้งการทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมาย และจำนวนที่สามารถขาดทุนได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบ – 3 เดือน

- เป้าหมายกำไร – ไม่มี

- ขาดทุนได้สูงสุด – $500/วัน ไม่เกิน $1,200/การสอบ

- ระยะเวลาที่ต้องทำการซื้อขาย – 3 ครั้ง/สัปดาห์

- Leverage – 1:500

- การสอบ FTMO

ในการสอบ นักเทรดจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการสอบที่ตนเองสมัคร ทั้งการทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมาย และจำนวนที่สามารถขาดทุนได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบ – ระยะที่ 1 30 วัน, ระยะที่ 2 60 วัน รวมเป็น 3 เดือน

- เป้าหมายกำไร – $1,000

- ขาดทุนได้สูงสุด – $500/วัน ไม่เกิน $1,000/การสอบ

- ระยะเวลาที่ต้องทำการซื้อขาย – 10 ครั้ง/เดือน

- Leverage – 1:100

 

ตารางสรุปเงื่อนไขการสอบ MFF และ FTMO

เงื่อนไขการสอบ MFF FTMO
ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบ 3 เดือน 3 เดือน
เป้าหมายกำไร ไม่มี $1,000
ขาดทุนได้สูงสุด $500/วัน ไม่เกิน $1,200/การสอบ $500/วัน ไม่เกิน $1,000/การสอบ
ระยะเวลาที่ต้องทำการซื้อขาย 3 ครั้ง/สัปดาห์ 10 ครั้ง/เดือน
Leverage 1:500 1:100

 

3. ขนาดบัญชีที่ใช้สอบ MFF VS FTMO

- การสอบ MFF

การสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับความสามารถของผู้สมัคร โดยมีขนาดบัญชี ดังนี้

บัญชี Rapid – ขนาด $10,000 ถึง $100,000

บัญชี Evaluation – ขนาด $5,000 ถึง $300,000

บัญชี Rapid – ขนาด $2,000 ถึง $50,000

- การสอบ FTMO

การสอบจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 2 ระยะ ตามขนาดบัญชีของผู้สมัคร โดยมีขนาดบัญชีแบ่งเป็น 2 ระดับหลัก ๆ ดังนี้

บัญชี Normal – ขนาด $10,000 ถึง $200,000

บัญชี Aggressive – ขนาด $10,000 ถึง $100,000

 

ตารางสรุปขนาดบัญชี MFF และ FTMO

บัญชี MFF FTMO
แบบที่ 1 บัญชี Rapid – ขนาด $10,000 ถึง $100,000 บัญชี Normal – ขนาด $10,000 ถึง $200,000
แบบที่ 2 บัญชี Evaluation – ขนาด $5,000 ถึง $300,000 บัญชี Aggressive – ขนาด $10,000 ถึง $100,000
แบบที่ 3 บัญชี Rapid – ขนาด $2,000 ถึง $50,000 -

 

4. อัตราค่าสมัครสอบ MFF VS FTMO

- การสอบ MFF

อัตราค่าสมัครสอบขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ผู้สอบเลือก ซึ่งอยู่ระหว่าง $49 – $2,450 และหากสอบผ่านแล้ว ผู้สอบจะสามารถขอคืนค่าสมัครนั้นได้ 

- การสอบ FTMO

อัตราค่าสมัครสอบขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ผู้สอบเลือก ซึ่งอยู่ระหว่าง €155 – €1,080 (หรือประมาณ $161 – $1,121) และหากสอบผ่านแล้ว ผู้สอบจะสามารถขอคืนค่าสมัครนั้นได้

 

ตารางสรุปอัตราค่าสมัครสอบ MFF และ FTMO

  MFF FTMO
อัตราค่าสมัครสอบ $49 – $2,450

€155 – €1,080

(ประมาณ $161 – $1,121)

 

5. แพลตฟอร์มที่รองรับการสอบ MFF VS FTMO

- การสอบ MFF

ในการดำเนินการทดสอบ MFF จะใช้แพลตฟอร์ม MT4 และ MT5

- การสอบ FTMO

ในการดำเนินการทดสอบ FTMO จะใช้แพลตฟอร์ม MT4, MT5 และ cTrader

 

ตารางสรุปแพลตฟอร์มที่ใช้สอบ MFF และ FTMO

แพลตฟอร์มที่รองรับ MFF FTMO
MT4 / /
MT5 / /
cTrader   /

 

จากข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า การทดสอบทั้ง 2 ประเภท แม้จะเป็นกองทุนที่สนับสนุนนักเทรดที่มีทุนทรัพย์น้อยเช่นเดียวกัน แต่รายละเอียด, เงื่อนไข, อัตราค่าสมัคร ตลอดจนผลตอบแทนที่ทุกคนจะได้รับนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ก่อนที่ทุกคนจะสมัครสอบ โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ตลอดจนเงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจ เพราะค่าสมัครมีราคาค่อนข้างสูง และอย่าลืมศึกษากลยุทธ์การเทรดให้พร้อมก่อนเริ่มบททดสอบ

 

Source : MFF, FTMO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมดังนี้

คอร์สเรียนสำหรับมือใหม่ ฟรี!! : คลิกที่นี่

คลังบทความความรู้เพิ่มเติม : คลิกที่นี่

บทความรีวิวโบกเกอร์เพิ่มเติม : คลิกที่นี่

บทวิเคราะห์รายวัน : คลิกที่นี่


บทความ แนะนำ
คอร์สเรียน Forex ยอดนิยม